ATT TÄNKA NYTT HAR INGET EGENVÄRDE UTAN ÄR NÖDVÄNDIGT I EN SNABBFÖRÄNDERLIG OMVÄRLD

CANBLINOT UTVECKLAR EGNA OCH ANDRAS IDÉER TILL INNOVATIVA FÖRETAG

Canblinot erbjuder

Att vara förändringsbenägen kräver både vilja, mod och uthållighet. Ibland behöver man hjälp med inspiration och kompetens utifrån.

Föreläsningar och utbildningar inom mindset, trender och hur man ska fånga möjligheten när idéer uppstår

Rådgivning inom affärsutveckling

Innovations-coach

Löpande trendbevakning

Om oss

Per Lanevik driver Canblinot Business Innovation och arbetar som affärsrådgivare och innovationsledare för företag som behöver konkret hjälp med att förstå hur de ska anpassa och utveckla sitt erbjudande i förhållande till nya trender i en snabbföränderlig värld. Per utvecklar både egna och andras idéer där Thinkpoint Innovation Arena är den senaste idén som Canblinot initierat i egen regi.