ATT TÄNKA NYTT HAR INGET EGENVÄRDE UTAN ÄR NÖDVÄNDIGT I EN SNABBFÖRÄNDERLIG OMVÄRLD

CANBLINOT UTVECKLAR EGNA OCH ANDRAS IDÉER TILL INNOVATIVA FÖRETAG

Canblinot erbjuder

Att vara förändringsbenägen kräver både vilja, mod och uthållighet. Ibland behöver man kanske hjälp med inspiration och kompetens utifrån.

Inspirationsföreläsningar som kan handla om mindset, trender eller hur man ska fånga möjligheten när idéer uppstår

Rådgivning inom affärsutveckling

Innovations-workshops

Om oss

Per Lanevik driver Canblinot Business Innovation som arbetar med affärsutveckling med inriktning på innovation och gränsöverskridande möten. Thinkpoint Innovation Arena är den senaste idéen som Canblinot initierat i egen regi. Konceptet är en naturlig vidareutveckling av det som Canblinot vill bidra med till en hållbar framtid.